(f.d. Centrex Användarförening)

Utvecklingsforum

Nu finns svaren!

Utvecklingsforums senaste protokoll finns nu på vår webb och här finner du även svaren på de frågor som ställdes vid vår årskonferens i Högbo bruk.
Vill du istället snabbt fånga svaren kan du även finna dessa under vår FAQ.

En av frågorna avsåg en app för Centrex till Windowstelefoner. Här önskar Telia en återkoppling från våra medlemmar för att fånga vilken volym det är på behovet. Kontakta gärna oss på AFTT och lämna era synpunkter kring denna fråga.


Till Utvecklingsforum

Visa huvudmeddelande igen..

Vår folder


Här kan du hämta vår folder i pdf-format med presentation av AFTT.

Kontakta oss

Kontakta oss direkt via hemsidan
1007
802