(f.d. Centrex Användarförening)

Vår folder

Här kan du hämta vår folder i pdf-format med presentation av AFTT.

Ladda ner foldern
Visa huvudmeddelande igen..


Nätverksträffen i Luleå 12 oktober - INSTÄLLD


Nätverksträffen i Uppsala 8 november - Fullbokad!

Under förmiddagen kommer vi att och lyssna och utbyta erfarenheter med andra som likt dig jobbar med telefoni. Vi lyssnar till Mitel som berättar om digitalisering. Det ges utrymme för workshop, samtal och erfarenhetsutbyte under hela förmiddagen som avslutas med gemensam lunch.

Printbart program


1149
1163