(f.d. Centrex Användarförening)

Meny

AFTT:s konferens - och utbildningsdagar!

Mötet vänder sig till dig som på något sätt jobbar med, eller är involverad i, telefoni, kommunikation eller IT lösningar på arbetsplatsen. Telefonist, administratör, beslutsfattare eller tekniker inom området - då tror vi att dessa dagar kan ge dig och din organisation stor nytta i din arbetsvardag! Välkommen till Göteborg och Arken Hotel & Garden Spa konferensanläggning den 21-22 april 2020!
Då är det åter dags för årsmöte, konferens- och utbildningsdagar där vi får möjlighet att utbyta erfarenheter, lyssna på såväl plenumföreläsare som företagspresentationer.
Programgruppen arbetar under hösten för fullt för att kunna presentera ett intressant program för dagarna i april.
1012
1192