(f.d. Centrex Användarförening)

Vår folder

Här kan du hämta vår folder i pdf-format med presentation av AFTT.

Ladda ner foldern
Visa huvudmeddelande igen..
ARTICLE
98
1d25fc3473f3e92b69feab1635169cb7
Tillbaka

AFTT:s Konferens- och utbildningsdagar 2020

...är uppskjutna!
Styrelsen för AFTT har tagit beslutet att skjuta upp årskonferensen på grund av det rådande läget med Coronaviruset. 

Vi gör detta av omtanke med våra medlemmar, föreläsare och utställande företag.Vår förhoppning är att alla har förståelse för detta beslut och att vi kommer att ses på nästa möjlighet till kunskapsinhämtning och nätverkande.

Årsmötet kommer att hållas som distansmöte. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på aftt.se.  
Styrelsen kommer fortlöpande hålla er informerade.


51