(f.d. Centrex Användarförening)


» Konferensapp
Spara ner årets konferensapp. Följ länken ovan och spara ner webbsidan på hemskärmen i din telefon.

Vår folder

Här kan du hämta vår folder i pdf-format med presentation av AFTT.

Ladda ner foldern
Visa huvudmeddelande igen..
ARTICLE
96
b15067c3ce8fca3f89705dd7cd469567
Tillbaka

GDPR

Ny lagstiftning kring lagring av personuppgifter. Vilka uppgifter finns i AFTT:s medlemsregister?
Som medlem i AFTT, Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni, har du eller en kollega till dig lämnat personuppgifter till AFTT:s medlemsregister/matrikel.

Ur föreningens stadgar:

 3.6 Medlemsregister 
Föreningen ska föra register över medlemmar och deras utsedda representanter. Ändamålet med registret är att möjliggöra kontakt mellan styrelsen och medlemmarna och mellan medlemmarna. Dessutom kan registret efter styrelsens beslut användas för att distribuera sådan information som bedöms vara till fördel för medlemmarna. Registret får inte lämnas ut till tredje person och på Internet ska det finnas på de lösenordsskyddade sidorna. I och med medlemskapet medger medlemmen och dess representant att uppgifter enligt medlemsansökan registreras och att dessa uppgifter även kan komma att finnas på föreningens Internetsidor (www.aftt.se). 

Syftet med medlemsregistret är alltså dels att kunna sprida information till dig som du kan ha nytta av som medlem samt att kunna fakturera organisationen för medlemskap och serviceavgift (via en kontaktperson per organisation).

De personuppgifter som finns i registret om dig är de som har lämnats vid ansökan om medlemskap av dig själv, ansvarig chef eller telefoniansvarig vid din organisation.

Personuppgifterna hanteras även av de serviceleverantörer som hanterar vår kanslifunktion och vår webb AFTT.se.

För att få reda på vilka personuppgifter som finns om dig i vårt medlemsregister, eller anmäla fel och brister i det, mejla info@aftt.se 

51