(f.d. Centrex Användarförening)

AFTT - Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni

AFTT värnar om de gemensamma intressena för dig som valt att köpa telefoni som tjänst. Vi har funnits sedan 1998 och hette tidigare Centrex Användarförening. Missa inte vår årliga konferens för användare av tjänstebaserad telefoni!

Det här gör AFTT

Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni arbetar ideellt för att bland annat

  • främja medlemmarnas erfarenhetsutbyte inom området med tjänstebaserad telefoni, däribland Centrex med tillhörande stödsystem
  • bygga upp ett kontaktnätverk mellan medlemmarna
  • stödja medlemmarnas kompetensuppbyggnad
  • påverka leverantörerna med önskemål och krav genom medlemmarna
  • stimulera utvecklings- och utnyttjandeidéer
  • förmedla information.

Därför lönar det sig att vara medlem i AFTT

AFTT är en intresseförening för alla oss som arbetar med tjänstebaserad telefoni. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen inom området. Läs mer om

Bli medlem

1007