(f.d. Centrex Användarförening)

AFTT:s konferens - och utbildningsdagar är uppskjutna!

Styrelsen för AFTT har tagit beslutet att skjuta upp årskonferensen på grund av det rådande läget med Coronaviruset. Vi gör detta av omtanke med våra medlemmar, föreläsare och utställande företag. Vår förhoppning är att alla har förståelse för detta beslut och att vi kommer att ses på nästa möjlighet till kunskapsinhämtning och nätverkande. Årsmötet kommer att hållas som distansmöte. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på aftt.se. Styrelsen kommer fortlöpande hålla er informerade.


1012
1192