(f.d. Centrex Användarförening)

AFTT-konferensen och andra aktiviteter

Varje år arrangerar AFTT en konferens samt andra aktiviteter för föreningens medlemmar. Vi vill tacka alla som deltagit vid de årliga konferenserna och i de lokala nätverksträffarna.


AFTT-konferensen är ett årligt återkommande inslag.Årlig konferens

Den årliga konferensen är till för att bredda våra medlemmars kunskaper och utbyta erfarenheter mellan användare av tjänstebaserad telefoni, operatörer och andra företag verksamma inom området. Konferensen planeras årligen i april, datum och plats annonseras här på webben.Lokala seminarier

För att bygga lokala erfarenhetsnätverk finns möjlighet att genomföra lokala seminarier, detta är en del i föreningens verksamhet. Vi träffas för att knyta lokala kontakter och få insyn i ett aktuellt ämne.
Bilder från AFTT-konferensen.Bilder från AFTT:s konferenser

Du som redan är medlem i AFTT kan logga in och titta på bilder från tidigare konferenser på sidan Medlemsbilder.

1012