(f.d. Centrex Användarförening)

Bli medlem i AFTT

Varmt välkommen att bli medlem hos oss i Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni. Vänligen fyll i formuläret nedan eller skicka din ansökan till AFTT:s kansli, så återkommer vi så snart vi kan.


Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni - AFTT

c/o MeaConsulting
Hedåsgatan 5
402 22 Göteborg
E-post: info@aftt.se

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften bestäms vid ett medlemsmöte varje år. För närvarande är medlemsavgiften 1000 kr / år plus en serviceavgift på 3 500 kr / år.

Så använder vi dina personuppgifter

Uppgifterna du lämnar till AFTT använder vi för att behandla din medlemsansökan. Uppgifterna kommer att användas enligt AFTT:s stadgar.

Vi behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Enligt § 26 och 28 i PuL har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Personuppgiftsansvarig är AFTT i Göteborg.


 
Medlemsföretag

Medlemsform

Valet av medlemsform avgör huruvida du har rösträtt inom föreningen.
Medlem avser användare av tjänstebaserad telefon.
Leverantör avser företag som levererar inom telekombranschen.
Fullvärdig medlem (rösträtt)
Leverantör (ej rösträtt)

Kontaktperson

Besöksadress

Telefoni & Webb

Medarbetare (klicka här för att lägga till medarbetare)
Klicka på rubriken ovan för att visa denna box.
För att kunna registrera dina medarbetare som användare på vår webbplats ber vi dig ange deras namn, telefonnummer och e-postadress nedan.
Vänligen ange en person per rad.
Fakturaadress (klicka här, om annan än ovan)
Klicka på rubriken ovan för att visa denna box.
Övrigt

Medlemsrekrytering

 
Skicka
1007
825