(f.d. Centrex Användarförening)

Medlemskap och medlemsförmåner i AFTT

AFTT är den enda föreningen inom tjänstebaserad telefoni som talar för användarna. Genom ett medlemsskap knyter du kontakter i branschen och får en chans att påverka tjänsteutvecklingen. Du får tillgång till vårt medlemsforum, nyhetsbrev och rabatt på våra konferenser. Medlemskapet är ej personligt utan gäller för hela organisationen/företaget. Anmäl dina kontaktuppgifter och vilken organisation du hör till, så får du en personlig inloggning till aftt.se samt utskick av användarföreningens information.

Varför bli medlem i AFTT?

Nyttan för dig som medlem är att du får kontakt med andra som också köper telefoni som tjänst. Ditt företag kan därmed vara med och påverka tjänsteutvecklingen inom området. Du och alla i ditt företag får möjlighet att:

 • vara med och påverka så att brister i nuvarande tjänster förbättras.
 • vara med och utveckla dig själv, dina kollegor och ditt företag genom att delta i konferenser, användarseminarium och utvecklingsforum.
 • hämta information om frågor som hanterats i utvecklingsforum i samverkan med leverantör
 • ge input till leverantörer inom området

Medlemskap i Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni

Rätt till fullt medlemskap har företag, institutioner och privata eller offentliga organisationer som använder tjänstebaserad telefoni. Medlemsföretaget utser representant och ersättare för denne och har rösträtt vid medlemsmöten.

Leverantörsmedlemskap ger tillgång till de sidor på AFTT.se som hanterar information i de utvecklingsforum och nätverk som berör den aktuella leverantörens produkter.

Till seminarier och andra arrangemang kan företagen anmäla flera deltagare.

Medlemsförmåner i AFTT

 • Rösträtt vid årsmöte
 • Tillgång till vår webb och frågeforum
 • Nyhetsbrev via mail
 • Kontaktuppgifter för att nätverka med andra medlemmar som köper telefoni som tjänst
 • Rabatt på årskonferens
 • Kostnadsfria nätverksträffar
 • Rabatt och förmåner från våra samarbetspartners

Avgifter

Ett medlemsföretag betalar en avgift på 4 500 kr årligen, som används till seminarieverksamhet och reseersättningar för styrelse- och arbetsgruppsmedlemmar. Inga arvoden utgår till styrelse- eller arbetsgruppsmedlemmar.

Ett eller två seminarier kommer att arrangeras varje år. Till seminarier och andra arrangemang kan företaget anmäla flera deltagare. Deltagare från "icke medlemsföretag" betalar högre seminarieavgift. Kontakta gärna kansliet för mer information.

Medlemsansökan

Här kan du söka medlemsskap i AFTT

1007
1099