(f.d. Centrex Användarförening)

 

Revisorer

Porträtt: saknas
Revisor
Sverker Stomberg - Tresviri AB
E-post: sverker@tresviri.se  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: Ulf Edvardsson
Ordinarie
Ulf Edvardsson - AFTT
E-post: ulf.edvardsson@bredband.net  
Telefon:   
Mobil:   
Ort: Sollentuna  
Porträtt: saknas
Revisorsuppleant
Martin Holm - Uppsala kommun
E-post: martin.holm@uppsala.se  
Telefon:   
Mobil:   
Ort: Uppsala  
GROUP
4
045bdc6feb710ca2d60a4cae13c941c8
1007
819
820