(f.d. Centrex Användarförening)

Utvärdering, Nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Under konferensens sista session höll Micke Darmell i en övning som dels innehöll frågor/svar som visades on demand på storbild. Dels en mer kreativ övning där man i grupp diskuterade utifrån ett antal frågor/situationer på arbetsplatsen. Här nedan presenterar vi resultaten från detta.


Resultatet från frågor/svar som även visades on demand på storbild finns att ta del av i länken nedan.

Under sessionen "Nätverkande" diskuterades i grupper kring hur man kan hantera utmanande situationer på sin arbetsplats. 
Frågor som diskuterades var bland annat; 
  • Mina största utmaningar i arbetet idag är…
  • Hur möter vi kundernas ökade behov och krav på tillgänglighet och service? 
  • Hur förändras arbetsmiljön i medborgar-kontor och kundcenter av att ny teknik är på väg in?
1012
1179
1189