(f.d. Centrex Användarförening)

Utställaranmälan

I utställar- och sponsorinbjudan kan ni läsa mer om paketeringen, priser och upplägg. Här finns även information för anmälan och möjligheten att hålla ett miniseminarium. I sponsordelen framgår även hur ni då "syns" vid konferensen. Scrolla ner på sidan för att se planskiss med valbara utställningsplatser.

1012
1179
1181